Toiminta

Hoivakoti Manteli antaa ympärivuorokautista valvottua hoitoa, kuntoutusta ja ohjausta erikunnista sijoitetuille kehitysvammaisille. Mantelissa on 11 paikkaa  ja se on tarkoitettu eri-ikäisille kehitysvammaisille.

Mantelin tehtävänä on ylläpitää jo opittuja taitoja, sekä myös ottaen huomioon kehitysvammaisuuden tason, kehittää niitä. Toimintamme pohjautuu asukkaan yksilöllisyyden huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Opettelemme yhdessä vastuun kantamista, yhteisössä toimimista ja muiden huomioon ottamista. Sosiaalinen kuntoutus eli harraste ja viriketoiminta kuuluu myös olennaisena osana hoitoon.

Mantelissa on työtilat, jossa jokainen voi harjoittaa kätten taitojaan. Ohjattua työtoimintaa on kolmena päivänä viikossa. Kerran viikossa on asiointipäivä Suonenjoelle, jolloin asukkaat voivat hoitaa asioitaan. Teemme myös matkoja ja retkiä, käymme konserteissa ja elokuvissa. Mantelissa noudatetaan selkeää päivä – sekä viikko-ohjelmaa. Tämä selkeyttää asukkaan kykyä havainnoida tulevat tapahtumat.

img_0888